Lynk group

Categories: Design Brand Indentity Guideline for LYNK GROUP, Fashion & Fine Jewelry LYNK Store. Lynk Fashion Show 2014.

Hastag: #Brand strategies #LY NHA KY Brand #Marcom #PrivateEvent VVIP #TradeMKT #Visual Merchandising #MKTCampaign

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top