Đây là hình ảnh có độ phân giải cao, các bức hình này Quốc đã chia sẽ trong các tập podcast, blog và trong các group nhóm nghề marketing gửi đến các bạn

Đây là hình ảnh nguyên gốc độ phân giải cao bức hình mà Nasa đã chụp về trái đất bằng phi thuyền Voyage 1 trước khi nó rời thái dương hệ mà tôi đã nhắc đến trong tập số 19 – Công dân toàn cầu.

Đây là hình ảnh nguyên gốc độ phân giải cao bức hình mà Nasa đã chụp về trái đất bằng phi thuyền Voyage 1 trước khi nó rời thái dương hệ mà tôi đã nhắc đến trong tập số 19 – Công dân toàn cầu.

NGHIÊN CỨU MASTER & SLAVE MORALITY

Đây là nghiên cứu của nhà triết học người Đức Friedrich Nietzsche mà tôi đã nhắc đến trong tập 25 – Mặc kệ thiên hạ nghĩ gì.

SƠ ĐỒ IKIGAI
-

Đây là sơ đồ tôi đã nhắc đến trong tập 24 – Đi tìm IKIGAI. Bấm vào nút tải sơ đồ bên dưới và nhập vào địa chỉ email để tải sơ đồ

HIỆU ỨNG DUNNING & KRUGER
-

Nghiên cứu về hiệu ứng Dunning & Kruger mà tôi đã đăng trên blog cá nhân. Bấm vào nút tải nghiên cứu bên dưới để tải về.

TẬP 17 - MỘT CUỘC ĐỜI ĐÁNG SỐNG

Sơ đồ mà tôi đã dùng trong tập Một cuộc đời đáng sống

TẬP 16 - NHỮNG LỐI MÒN CUỘC SỐNG

Sơ đồ mà tôi đã dùng trong tập Những lối mòn cuộc sống.

HÀNH TRÌNH TỰ DO TÀI CHÍNH
-

Đây là sơ đồ 12 bước của Hành trình tự do tài chính.

Scroll to Top