Để trở thành một quán lý cấp trung hay cao cấp trong thị trường đầy cạnh tranh và biến động như hiện nay, người làm nghề nhân sự hiện nay không những phải giỏi chuyên môn mà còn phải giỏi các kỹ năng khác nữa…Xem thêm

Tháng 8. 2022

Khóa học sẽ xây dựng cho bạn nền tảng kiến thức chuẩn mực và thực tế. Xây dựng hệ thống tư duy Brand Marketing của các Tập Đoàn lớn ở Việt Nam và Quốc tế. Bài học được thiết kế đặc biệt Xem thêm

Sắp Ra Mắt

Khóa học cung cấp cho các bạn hệ thống, nền tảng kiến thức mang tính thực tiễn được đúc kết từ các kinh nghiệm triển khai thực tế các dự án event trong nước và quốc tế ….Xem thêm

01/05/2022

Chiến lược & kế hoạch marketing nội dung (digital) là khóa huấn luyện đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam về lĩnh vực này, với mục tiêu tạo ra hiệu quả kinh doanh bằng nội dung….Xem thêm

01/05/2022

Một chiến lược tốt cần được thực thi tốt. Một kế hoạch Hành động marketing thực chiến, sắc bén, sẽ giúp hiện thực hóa Chiến lược thương hiệu thành Doanh số thực tế và Tài sản thương hiệu….Xem thêm

01/05/2022

Chiến lược & kế hoạch marketing nội dung (digital) là khóa huấn luyện đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam về lĩnh vực này, với mục tiêu tạo ra hiệu quả kinh doanh bằng nội dung….Xem thêm

01/05/2022

Một chiến lược tốt cần được thực thi tốt. Một kế hoạch Hành động marketing thực chiến, sắc bén, sẽ giúp hiện thực hóa Chiến lược thương hiệu thành Doanh số thực tế và Tài sản thương hiệu….Xem thêm
Xem thêm

Nội dung đang được cập nhật.

Scroll to Top