TRI KỶ – WHAT IS A SOULMATE

WHAT IS A SOULMATE?

Well, it’s like a best friend but more. It’s the one person in the world that knows you better than anyone else. It’s someone who makes you a better person. Actually, they don’t make you a better person you do that yourself. Because they inspire you. A soulmate is someone who you cary with you forever. It’s the one person who knew you and accepted you and believed in you before anyone else did or when no one else would. And no matter what happens you’ll alway love her/him. Nothing can ever change that.

THẾ NÀO LÀ MỘT TRI KỈ?

Đó là một người bạn thân nhất và còn hơn thế nữa. Đó là người duy nhất trên thế giới hiểu bạn hơn bất kỳ ai khác. Đó là người khiến bạn trở thành một người tốt hơn. Thực tế, họ không khiến bạn trở thành người tốt hơn mà bạn tự làm điều đó. Bởi vì họ truyền cảm hứng cho bạn. Tri kỉ là người mà bạn sẽ mang theo bên mình mãi mãi. Đó là người duy nhất hiểu bạn và chấp nhận bạn và tin tưởng bạn trước khi bất cứ ai làm vậy hoặc khi không có ai muốn làm vậy. Và dù có chuyện gì xảy ra bạn sẽ luôn yêu cô ấy/ anh ấy. Không gì có thể thay đổi được điều đó.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top