Tính hệ thống
Các bạn có biết một trong những điểm mấu chốt khác biệt giữa người làm ở tập đoàn có ít nhất vài nghìn người trở lên với người làm ở tổ chức, công ty có vài trăm người là gì không? Và bạn có biết lý do vì sao các tổ chức, công ty có vài trăm người thích tuyển những người từng làm ở tập đoàn lớn vài nghìn người trở lên là gì không? Đó là họ có tư duy tính hệ thống, làm việc có tính hệ thống, tương tác phòng ban có tính hệ thống. Vậy...
BÀI TOÁN CHƯA CÓ LỜI GIẢI CHO VIỆC NHÂN SỰ MARKETING NHẢY VIỆC
Lại một mùa nhảy việc đến, bài toán nhân sự có lẽ sẽ vẫn là bài toán chưa có lời giải cho các doanh nghiệp với quy mô vừa và nhỏ . Tôi cũng hi vọng với một vài chia sẻ về vấn đề trên có thể đưa ra một vài gợi ý cho các bạn. Tôi tạm chia nhân sự Marketing thành các nhóm như sau: Nhân sự nhóm 1: Nhóm đọc hiểu Nhóm nhân sự nhóm này là những bạn sinh viên mới ra trường, hoặc học trái ngành rồi chuyển sang. Đặc điểm của nhóm này là...

Nội dung đang được cập nhật vui lòng xem thông tin trên trang What I DO

Scroll to Top